Tributo Watashi wa kore de kazoku to nakayoku narimashita. Ch.1-2 Worship